POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale HEALTHU WORLDWIDE  SRL cu sediul in str. Bihorului nr. 10, Cluj, Cluj Napoca, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de ordine J40/7757/2017, avand cod unic de inregistrare 37645855 in calitate de operator de date.Prin acceptarea urmatoarei politici de confidentialitate, sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal de catre  HEALTHU WORLDWIDE SRL, luând in considerare legea privind protectia datelor/Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) si urmatorii termeni si conditii.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.healthu.ro

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti client al Site-ului, HEALTHU WORLDWIDE  SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuintele dumneavoastra in cadrul HEALTHU WORLDWIDE  SRL, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

Daca sunteti vizitator al Site-ului, HEALTHU WORLDWIDE  SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact sau in momentul cererii ofertei, in masura in care ne contactati in acest fel.

Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Daca sunteti client al Site-ului, HEALTHU WORLDWIDE  SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra şi HEALTHU WORLDWIDE  SRL respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si HEALTHU WORLDWIDE  SRL definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si HEALTHU WORLDWIDE  SRL.

pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba HEALTHU WORLDWIDE  SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de HEALTHU WORLDWIDE  SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. 

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conţinand comunicari comerciale. 

Daca doriti sa refuzati colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. personale de catre  HEALTHU WORLDWIDE SRL in conformitate cu legea privind protectia datelor, va puteti trimite refuzul prin e-mail la adresa info@healthu.ro . Acest lucru poate duce la incetarea utilizarii serviciului.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunataţiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al HEALTHU WORLDWIDE  SRL de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Daca sunteti vizitator al Site-ului, HEALTHU WORLDWIDE  SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de HEALTHU WORLDWIDE  SRL prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conţinand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

pentru rezolvarea plangerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul si a imbunataţii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al HEALTHU WORLDWIDE  SRL de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, HEALTHU WORLDWIDE  SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligaţiilor legale care revin in sarcina HEALTHU WORLDWIDE  SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, HEALTHU WORLDWIDE  SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de HEALTHU WORLDWIDE  SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, HEALTHU WORLDWIDE  SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina HEALTHU WORLDWIDE  SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;

in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL prin intermediul Site-ului;

pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

Furnizorii de servicii terte parti ai  HEALTHU WORLDWIDE SRL ce transmit colete, transporta comenzi si/sau solutioneaza incidente cu livrarile, vor avea acces la informatiile cu caracter personal ale Utilizatorilor dupa cum poate fi necesar pentru a-si indeplini functiile, dar nu le pot folosi in alte scopuri. Acestia trebuie sa prelucreze informatiile personale mentionate in conformitate cu prezenta Politica de confidentialitate si legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal

atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana. [Nota: Daca sunt transferate in afara UE, trebuie mentionate statele si care sunt garantiile pentru protectia datelor in contextul transferului.]

Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL conform celor descrise in prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea HEALTHU WORLDWIDE  SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, HEALTHU WORLDWIDE  SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :

persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al HEALTHU WORLDWIDE  SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care HEALTHU WORLDWIDE SRLpoate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: info@healthu.ro

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: Politica cookies

Introducere

Folosirea serviciilor sau a informatiilor oferite pe site-ul www.healthu.ro este echivalenta cu acceptarea de catre utilizator a termenilor si conditiilor de mai jos. Acesti termeni si conditii se pot modifica periodic, utilizatorul trebuind sa verifice actualizarile de fiecare data cand acceseaza acest site.

Continut si drepturi de autor

Continutul si designul site-ului apartin HEALTHU WORLDWIDE SRL  si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Nu puteti reproduce materialele afisate pe site fara a detine o permisiune scrisa din partea HEALTHU WORLDWIDE SRL . Contractul de prestari servicii incheiat intre HEALTHU WORLDWIDE SRL  si Clientii sai da dreptul Clientilor de a copia si/sau printa portiuni din continutul site-ului (manuale si tutoriale) doar pentru uz personal, lipsit de intentie comerciala. HEALTHU WORLDWIDE SRL poate, fara orice alta notificare sau formalitate si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa inceteze accesul dumneavoastra la continutul site-ului sau la o parte a acestui continut.

HEALTHU WORLDWIDE SRL  nu isi asuma raspunderea, in nici o situatie, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, suferita ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii ori a lipsei regularitatii informatiilor si serviciilor furnizate pe acest site. HEALTHU WORLDWIDE SRL  nu garanteaza acuratetea, corectitudinea sau caracterul actual al informatiilor furnizate.

Comenzi si cereri pentru oferte de pret

Comenzile sau cererile pentru oferta de preturi pot fi date si utilizand formularul de contact de pe acest site sau sunand la nr. de telefon 0734 772 081. Utilizatorul are obligatia de a furniza date corecte si cat mai concrete cu privire la proiectul dorit. HEALTHU WORLDWIDE SRL  nu poate fi tras la raspundere sub nici o forma pentru neplaceri cauzate de furnizarea de catre utilizator a unor informatii incorecte sau incomplete.

In cazul in care HEALTHU WORLDWIDE SRL  considera o cerere sau o comanda ca fiind incompleta sau incorecta, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail furnizata de acesta sau poate sterge cererea fara nici o instiintare a utilizatorului.

Preturile produselor sunt afisate in paginile individuale ale serviciilor care se doresc a fi achizitionate

Costuri si plati

Modalitati de plata:
Plata integrala a servicilor trebuie sa se faca online, cu cardul sau prin virament bancar pentru toate bunurile si pentru toate serviciile. In prezent HEALTHU WORLDWIDE SRL nu accepta plata in numerar sau alte forme de plata in afara de cele mentionate anterior.

Serviciile pentru care se realizeaza plata:
In acest moment produsele care pot fi achizitionate sunt prevazute in pagina “Servicii” din interiorul website-ului www.healthu.ro. Serviciile pot fi platite independent in parte, pot fi achizitionate si in pachete de mai multe servicii, punctual sau dupa caz abonament saptamanal sau lunar.

Atunci cand efectuati plata online, aceasta va fi facuta inainte ca serviciile si bunurile sa fie furnizate. Pentru a se asigura un sistem securizat de cumparaturi online, detaliile cardului dumneavoastra de debit/credit vor fi criptate pentru a preveni posibilitatea de a fi citite de catre cineva. De asemenea, banca dumneavoastra emitenta a cardului a carui posesor sunteti poate efectua controale de securitate si va poate confirma plasarea comenzii.

Alte dispozitii legate de costuri si plata:
Pentru motive justificate HEALTHU WORLDWIDE SRL  isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului/Cumparatorului in vederea realizari unei comenzi noi, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel  HEALTHU WORLDWIDE SRL. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al HEALTHU WORLDWIDE SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

Anularea serviciilor si/sau Returnarea banilor

In cazul in care se intampla ca HEALTHU WORLDWIDE SRL sa ofere un preparat alimentar gresit, aveti dreptul de a respinge livrarea acestuia, fiind reportata  integral suma de bani pentru produsul lipsa in serviciile viitoare. Daca HEALTHU WORLDWIDE SRL din diferite motive poate livra doar o parte a comenzii (unele produse fiind indisponibile), personalul ar trebui sa va informeze sau sa va propuna un inlocuitor pentru produsul lipsa. Aveti dreptul de a refuza o livrare partiala si sa obtineti reportarea acesteia in vederea plasarii unei ale comenzi pe site.

Clientul care a optat pentru achizitionarea unor pachete saptamanale/lunare si a achitat anticipat contravaloarea acestuia, nu poate solicita rambursarea/reportarea pachetului cu exceptia situatiilor medicale cu dovada primita de la medic sau in cazul in care intervin situatii de forta majora si sau caz fortuit. In cazul unor situatii neprevazute, care pot afecta livrarea normala a pachetului si nu au legatura cu unul dintre cazurile mentionate anticipat, clientul poate contacta departamentul de Relatii cu Clientii, la adresa de e-mail info@healthu.ro, cu cel putin 24 ore inainte de livrare si poate solicita intreruperea si prelungirea pachetului, insa nu poate solicita rambursarea contravalorii acestuia.

Livrarea

Preparatele vor fi livrate la adresa indicata de catre dumneavoastra la momentul achizitionarii pachetului.

HEALTHU WORLDWIDE SRL se obliga sa livreze Bunurile in sistem de curierat, printr-un partener tert, door-to-door catre Cumparator. Acesta va asigura ambalarea corespunzatoare a preparatelor alimentare si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. De asemenea  HEALTHU WORLDWIDE SRL va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor doar pe teritoriul oraselor in care acesta activeaza in prezent, preparatele alimentare fiind livrate in locatiile prevazute in pachetele personalizatw.

In cazul in care livrarea se realizeaza prin intermediul HEALTHU WORLDWIDE SRL sau o parte terta a livrarii care este atribuita de catre HEALTHU WORLDWIDE SRL, vom avea grija sa va o furnizam in timp util. Nu ne asumam raspunderea pentru orice intârziere a livrarii in niciun altfel de caz.

Toate comenzile vor fi livrate de catre un curier in masura. HEALTHU WORLDWIDE SRL va depune efortul pentru a livra in termenul precizat, dar cu toate acestea, nu va fi raspunzatoare pentru orice prejudiciu adus de intârzierea livrarii comenzii. Daca comanda nu este livrata in timpul estimat, va rugam contactati HEALTHU WORLDWIDE SRL. Ne puteti contacta si prin intermediul apelului telefonic sau prin email, iar astfel vom depune toate eforturile pentru ca dvs. sa puteti primi comanda cât mai repede posibil.

In cazul intârzierii livrarii, taxa de livrare nu va fi anulata si nu va fi suportata de catre HEALTHU WORLDWIDE SRL.

Toate riscurile legate de livrarea comenzii vor cadea in sarcina dumneavoastra odata cu livrarea.

In cazul neacceptarii livrarii preparatelor alimentare la timpul pentru care se preconizeaza sau in imposibilitatea noastra de a livra la timpul cuvenit din cauza incapacitatii de a oferi instructiuni adecvate sau autorizari, atunci aceste comenzi vor fi considerate a fi livrate catre dumneavoastra si implicit, toate riscurile si responsabilitatea in legatura cu astfel de livrari vor fi plasate asupra dumneavoastra.

Orice depozitare, asigurare sau alte costuri pe care le suportam ca urmare a incapacitatii de livrare va fi responsabilitatea dumneavoastra si va trebui sa ne despagubiti integral pentru astfel de costuri.

Trebuie sa va asigurati ca la momentul livrarii bunurilor de ordin alimentar, inclusiv accesul in cazul in care este necesar, a fost pusa in aplicare livrarea in conditii de siguranta ale acestor marfuri. Nu putem fi responsabili pentru nicio paguba, cost sau cheltuiala asociata acestor bunuri sau ipotezei in care acestea apar ca rezultat al incapacitatii de a asigura accesul adecvat sau conditiile livrarii.

Sunteti obligat sa fiti disponibil telefonic sau prin email (astfel cum este mentionat la inchierea achizitiei. De asemenea trebuie sa fiti prezent la adresa de livrare indicata in cadrul achizitiei pentru a ridica/receptiona bunurile alimentare.

Politica de Cookie-uri

Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. De asemenea, pe acest website exista link-uri catre terte website-uri; odata accesate aceste link-uri, utilizatorii se supun politicii website-ului respectiv.

Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe Internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc).

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserver-ul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (de exemplu: id-ul sesiunii de utilizator, pagina de referral, timpul curent, etc).

Cookie-urile precum Google Analytics, Facebook Pixel, sau Google Tag Manager retin informatii anonime despre interactiunea utilizatorului cu site-ul www.healthu.ro si persista pana cand se sterge cache-ul din browser.

Protectia Datelor

Folosind site-ul www.healthu.ro sunteti de acord ca societatea HEALTHU WORLDWIDE SRL  sa proceseze datele dvs. personale introduse in formularul de inregistrare client, formular contact sau newsletter precum si datele care sunt colectate in cadrul tranzactiilor comerciale cu Societatea in urmatoarele scopuri: Furnizarea de informatii referitoare la campanii de marketing, oferte speciale, si/ sau alte forme de servicii, prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media, precum si contactarea in vederea desfasurarii de sondaje de opinie a clientilor.

De asemenea HEALTHU WORLDWIDE SRL colecteaza, proceseaza, stocheaza si dezvaluie diferite date cu caracter personal pentru a iti putea livra serviciile comandate. Am detaliat mai jos in ce scopuri si in ce circumstante dezvaluim datele tale altor persoane.

Datele personale sunt informatii din care ne putem raporta direct sau indirect la persoana ta, cum ar fi numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, data nasterii, datele despre locatie si adresa de e-mail.

Consimtamantul dat in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor mentionate mai sus sunt voluntare. Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuita catre societatea HEALTHU WORLDWIDE SRL . Notificarea de revocare a consimtamantului poate fi transmisa prin e-mail info@healthu.ro. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului. Daca consimtamantul a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile de mai sus.

Colectarea si Procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate prin intermediul formularului de inregistrare client, formular contact sau newsletter in cursul viitoarelor tranzactii comerciale, vor fi procesate in scopul incheierii si executarii contractului cu acesti clienti.

Datele personale care sunt colectate prin formularul de inregistrare a clientilor si in timpul tuturor tranzactiilor comerciale viitoare, vor fi procesate, in scopul relatiilor cu clientii si a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piata, sondaje de opinie clienti, analize clienti, segmentare clienti si realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare si activitatea clientului, cumpararea repetata a anumitor bunuri si datele de cumparare. De asemenea, va vom contacta in aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau posta. In scopurile mentionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate in baza noastra de date si vor fi imbogatite cu date pe care le colectam din surse publice. In acest sens mentionam ca Societatea HEALTHU WORLDWIDE SRL  isi urmareste interesele legitime in vederea imbunatatirii serviciilor oferite si a relatiei cu clientii proprii, care reprezinta premisele pentru atingerea indicatorilor de performanta in afaceri. Datele colectate si stocate ajuta Societatea HEALTHU WORLDWIDE SRL sa afle mai multe despre interesele si nevoile dvs. Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de inregistrare a clientilor si pe parcursul tuturor tranzactiilor comerciale viitoare vor fi procesate de Societate HEALTHU WORLDWIDE SRL si in scopul de a va oferi informatii despre campaniile de publicitate si de marketing prin posta si vizite personale. Este necesar sa urmarim interesele noastre legitime pentru a va informa despre ofertele si serviciile noastre si de a extinde relatia cu clientii. In cazul in care ne-ati dat cosnimtamantul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a va furniza informatiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax.

Furnizarea de Date si Durata pastrarii acestora

Furnizarea urmatoarelor date este necesara pentru a putea incheia un contract cu dvs. si pentru a procesa inregistrarea clientului: numele clientului (denumirea companiei), ramura de activitate, forma juridica, adresa de facturare, numarul de telefon al companiei, cod fiscal, datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate din cadrul companiei,dovada existentei companiei dvs. Restul datelor colectate in cadrul procesului de inregistrare a clientilor sunt furnizate de dvs. in mod voluntar. Nu sunteti obligati sa ne furnizati aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerinta legala sau contractuala sau o cerinta necesara pentru a incheia un contract.

Daca nu ne furnizati aceste date personale, acest lucru nu va avea consecinte asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pana la momentul incetarii relatiei cu clientul, cu exceptia cazului in care avem obligatia legala de a stoca in continuare datele dvs. in scopul de a le prezenta autoritatilor publice, de exemplu autoritatilor fiscale. Stocarea si transferul datelor dvs. personale catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

DREPTUL PERSOANELOR VIZATE

Dreptul la informare

ceea ce inseamna ca trebuie sa stiti daca datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obtinute si de ce si de cine sunt prelucrate.

Dreptul de acces

ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita si de a obtine o copie a datelor dvs. personale.

Dreptul la actualizare/rectificare

ceea ce inseamna aveti dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor dumneavoastra personale, care sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul de stergere

ceea ce inseamna ca in anumite circumstante puteti cere ca datele dvs. personale sa fie sterse din inregistrarile noastre.

Dreptul de a restrictiona procesarea

adica in cazul in care se aplica anumite conditii, aveti dreptul sa restrictionati procesarea datelor dvs. personale.

Dreptul de a se opune procesarii

adica in anumite cazuri aveti dreptul sa va opuneti procesarii datelor dvs. personale, de exemplu in cazul marketingului direct.

Dreptul la portabilitatea datelor

aveti dreptul sa obtineti datele dvs. personale intr-un format adecvat sau, daca este posibil ca transfer direct de la un procesator la altul.

Dreptul de a depune o plangere

in cazul in care refuzam cererea dvs. in baza Drepturilor de Acces, va vom oferi un motiv de ce. Daca nu sunteti multumit de modul in care a fost tratata solicitarea dvs., va rugam sa ne contactati prin telefon sau e-mail.

Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere

ceea ce inseamna ca aveti dreptul la ajutorul unei autoritati de supraveghere si dreptul la alte cai de atac.

Dreptul de a retrage consimtamantul

ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a retrage orice acord dat de prelucrare a datelor dumneavoastra personale.

Dispozitii finale

Toti utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni si conditii astfel incat accesarea acestuia presupune acceptarea si conformarea la Termenii si Conditiile prevazute in acesta pagina HEALTHU WORLDWIDE SRL  isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestei pagini, fara notificarea prealabila a utilizatorului. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca site-ul www.healthu.ro

O reducere de “Bine ai venit” în comunitatea HealthU

Abonează-te la newsletter și primești 15% reducere la prima comandă pe site-ul nostru. 

Codul de reducere este valabil la prima comandă, urmând ca imediat ce ești parte din comunitatea HealthU să primești alte facilități unice și personalizate.
Codul nu poate fi cumulat în cazul în care sunt active alte promoții sau campanii de reduceri în coș.
Pentru a beneficia de reducere, codul trebuie introdus la finalizarea comenzi.
Prin transmiterea datelor esti de acord cu politica de confidentialitate