Politica de Confidentialitate

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale HEALTHU WORLDWIDE  SRL cu sediul in str. Bihorului nr. 10, Cluj, Cluj Napoca, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de ordine J40/7757/2017, avand cod unic de inregistrare 37645855 in calitate de operator de date.Prin acceptarea urmatoarei politici de confidentialitate, sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal de catre  HEALTHU WORLDWIDE SRL, luând in considerare legea privind protectia datelor/Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) si urmatorii termeni si conditii.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.healthu.ro

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

1.1. Daca sunteti client al Site-ului, HEALTHU WORLDWIDE  SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuintele dumneavoastra in cadrul HEALTHU WORLDWIDE  SRL, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

 

1.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, HEALTHU WORLDWIDE  SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact sau in momentul cererii ofertei, in masura in care ne contactati in acest fel.

 

 1. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

2.1. Daca sunteti client al Site-ului, HEALTHU WORLDWIDE  SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra şi HEALTHU WORLDWIDE  SRL respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si HEALTHU WORLDWIDE  SRL definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si HEALTHU WORLDWIDE  SRL.

 

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba HEALTHU WORLDWIDE  SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

 

 • pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de HEALTHU WORLDWIDE  SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. 

 

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conţinand comunicari comerciale. 

Daca doriti sa refuzati colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. personale de catre  HEALTHU WORLDWIDE SRL in conformitate cu legea privind protectia datelor, va puteti trimite refuzul prin e-mail la adresa info@healthu.ro . Acest lucru poate duce la incetarea utilizarii serviciului.

 

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunataţiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al HEALTHU WORLDWIDE  SRL de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 

2.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, HEALTHU WORLDWIDE  SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de HEALTHU WORLDWIDE  SRL prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

 

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conţinand comunicari comerciale.

 

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul si a imbunataţii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al HEALTHU WORLDWIDE  SRL de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

 

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 

 1. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, HEALTHU WORLDWIDE  SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligaţiilor legale care revin in sarcina HEALTHU WORLDWIDE  SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, HEALTHU WORLDWIDE  SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de HEALTHU WORLDWIDE  SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, HEALTHU WORLDWIDE  SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina HEALTHU WORLDWIDE  SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • Furnizorii de servicii terte parti ai  HEALTHU WORLDWIDE SRL ce transmit colete, transporta comenzi si/sau solutioneaza incidente cu livrarile, vor avea acces la informatiile cu caracter personal ale Utilizatorilor dupa cum poate fi necesar pentru a-si indeplini functiile, dar nu le pot folosi in alte scopuri. Acestia trebuie sa prelucreze informatiile personale mentionate in conformitate cu prezenta Politica de confidentialitate si legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana. [Nota: Daca sunt transferate in afara UE, trebuie mentionate statele si care sunt garantiile pentru protectia datelor in contextul transferului.]

 

 1. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL conform celor descrise in prezentul document;

 

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea HEALTHU WORLDWIDE  SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 

 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

 

 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, HEALTHU WORLDWIDE  SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre HEALTHU WORLDWIDE  SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

 

 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al HEALTHU WORLDWIDE  SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care HEALTHU WORLDWIDE SRLpoate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

 

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

 

 • dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: info@healthu.ro

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: Politica cookies